lørdag 6. juni 2009

I blant går ting litt på tvørke


Legger ved nokre bilete frå gårdagens kveldstur ved Årungen. Eg følar at biletet over representerar dagen i går. Himmelen med skyene står for harmonien og roen ein bør ha når det er ferie. Det forstyrrande graset i forkant kjem inn som saboterande element, og øydlegg harmonien.I blant må ein berre innsjå at ting går litt på tvørke. Då må kan ein gjera som hettemåka ovanfor; prøva å styra seg fortast mogleg ut av det......når ein er ute, gjeld det å letta like fort som måka for å koma seg vidare.

1 kommentar: