tirsdag 13. april 2010

Østensjøvatnet

Kurtiserande kvinand hann

I helga tok eg ein kjapp mørgotur innom Østensjøvatnet i Oslo. Der er det som kjent gode moglegheiter for artsbilete av mange andefuglar, og særleg no som isen framleis låg på delar av vatnet. I tilegg til gode artsbilete kan ein òg få med seg mange artige situasjonar som kan gje spenande bileter om ein vel å arbeid med det - satsar på fleire turar dit.

Stokkand kamp


Nok ein kurtiserande kvinand hann 


Dukkande sothøne


Krikkand hann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar